Veřená zakázka

Nákup revizních přístrojů

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38300000-8 - Měřicí přístroje
Popis:

Jedná se o nákup revizních přístrojů dle popisu uvedeného v příloze „Závazná cenová nabídka“, kterou řádně vyplňte a přiložte k VZ. Uveďte přesné internetové odkazy, kde je možné si nabízené zboží zkontrolovat nebo přiložte produktové listy. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí uchazeč doplnit, podepsat oprávněnou osobou a vrátit zpět jako přílohu. Zadavatel si vyhrazuje právo k objasnění nebo doplnění údajů přiměřeně ustanovení § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Požadovaná dokumentace pořizovaného zboží: návod k použití, kalibrační listy, záruční listy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.03.2023