Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Nákup přepravek, skladovacích boxů a ostatního materiálu


Kategorie

Materiál, součástky a náhradní díly

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Nákup přepravek, skladovacích boxů a ostatního materiálu dle tabulky cenové kalkulace k vyplnění a vložení zpět. Návrh objednávky je součástí zadávací dokumentace. Čestné prohlášení O splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) až písm. e) dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vložte do VZ podepsané osobou oprávněnou viz.vzor v přílohách. !!! NÁVRH SMLOUVY NEBO OBJEDNÁVKY ZAŠLE UCHAZEČ ZADAVATELI JIŽ PODEPSANÝ OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ČI ZA UCHAZEČE SPOLU SE SVOJI NABÍDKOU!!!!!!! Stížnosti dodavatele: Stížnost stěžovatele (navrhovatele) je stížnost proti jakémukoliv úkonu zadavatele u VZ malého rozsahu, jak je stanoveno v zákoně č.134/2016 sb. § 249,250 odst 1,2. Stížnost dodavatele je stížnost proti jakémukoliv úkonu zadavatele u VZ malého rozsahu. Stížnost dodavatele musí být doručena zadavateli elektronickou formou, prostřednictvím elektronické komunikace předmětné VZ v e-Tržišti, ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne vyhlášení VZ, a ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění vyhodnocení VZ v e-Tržišti. V případě nefunkčnosti e-Tržiště je možné zaslat stížnost na e-mailovou adresu zpracovatele VZ. Zadavatel vyřizuje stížnost ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejího doručení zadavateli. V případě nesouhlasu účastníka výběrového řízení se způsobem řešení stížnosti má uchazeč možnost odvolat se k Odboru dohledu nad akvizicemi MO, prostřednictvím elektronické adresy zadavatele a zároveň na telefax zadavatele, a to do 3 pracovních dnů (72 hodin) od doručení vyřízení stížnosti zadavatelem. Stížnost bude opětovně přezkoumána a odpovězeno na ni bude ve lhůtě do 30-ti dnů od jejího doručení.“

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 16.07.2019 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.