Veřená zakázka

Nákup poukázek na stravování 2021

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stravování a potraviny
CPV kódy:
30199770-8 - Stravenky
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky stravovacích poukázek (dále také „stravenky“) v libovolné nominální hodnotě v rozmezí 110 Kč až 150Kč/stravenka, dle výběru zadavatele, v množství, které si zadavatel zvolí na základě zadavatelem zaslaných písemných objednávek. Maximální předpokládaný objem odběru za dobu účinnosti rámcové smlouvy je 150.000 ks stravovacích poukázek. Uvedený objem je pouze předpokládaný. Zadavatel negarantuje jakýkoliv minimální odběr stravenek. Skutečný odebraný objem bude závislý na potřebách zadavatele, které se mohou oproti výchozímu stavu vyvíjet či měnit. Zadavatel uzavře rámcovou smlouvu pouze s jediným dodavatelem. Tento dodavatel bude po dobu účinnosti uzavřené rámcové smlouvy zavázán zajistit dodávku poukázek na stravování, a to na základě výzvy k plnění. Předmětem plnění je také doprava do sídla zadavatele. Pod pojmem „poukázka na stravování“ rozumíme ceninu, tištěnou na papíře formátu přibližně A6, opatřenou bezpečnostními prvky proti neoprávněnému kopírování, s označením nominální hodnoty a akceptovanou jako platební prostředek v provozovnách poskytujících veřejné stravování. Vzor poukázky s popisem bezpečnostních prvků bude součástí nabídky. Zadavatel požaduje dodávky papírových stravenek. Předmět plnění je dále specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (návrh smlouvy).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.11.2021