Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Nákup plošinových vozíků s nosností až do 500 kg


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o nákup plošinových vozíků o nostností až do 500 kg podle vymezení předmětu veřejné zakázky uvedené níže. Proces výběrového řízení se až do okamžiku uzavření smluvního vztahu řídí Všeobecnými obchodními podmínkami MO pro elektronická tržiště v 10.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu do doby vyhlášení víteze. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo nevrátit účastníkům podané nabídky obdržené v rámci zadávacího postupu. Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytnout náhrady nákladů, které dodavatel nebo dodavatelé vynaložili na účast v zadávacím postupu. Zadavatel si vyhrazuje právo provést formální změny smlouvy před jejím uzavřením. Účastník výběrového řízení do nabídkové ceny zahrne veškeré své náklady spojené s plněním. Dodavatel dodá zboží v jedné dodávce. Zadavatel požaduje doložení produktových listů. Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat, aby dodavatel, s nímž má být uzavřena smlouva, předložil před podpisem smlouvy vybrané doklady. Zadavatel požaduje, aby mu byly před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení předloženy následující doklady: Výpis z Obchodního rejstríku, Živnostenského rejstříku nebo jiné obdobné evidence (předmetem podnikání je požadovaný sortiment). Předkládané dokumenty nesmí být starší 90 dní. Zadávací lhuta tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, začíná bežet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne: 16.7.2019

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 18.06.2019 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.