Veřená zakázka

Nákup ND na 152 mm ShKH vz. 77 DANA

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
35322200-9 - Samohybné dělostřelecké zbraně
Popis:

Předmětem VZ je nákup ND na 152 mm ShKH vz. 77 DANA dle tabulky cenové kalkulace k vyplnění a vložení zpět, další informace viz. příloha Obecné informace pro dodavatele. !!! NÁVRH SMLOUVY NEBO OBJEDNÁVKY ZAŠLE UCHAZEČ ZADAVATELI JIŽ PODEPSANÝ OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ČI ZA UCHAZEČE (na základě plné moci) SPOLU SE SVOJI NABÍDKOU!!!!!!! Veškerá komunikace (dotazy) mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá výhradně na portálu elektronického tržiště NEN. Kvalita zboží musí odpovídat ČSN a požadovaným parametrům. Zboží nesmí být poškozené, musí mít minimálně 2-letou záruku. VZ musí být splněna jednorázově v kompletním seznamu požadovaných položek. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Vítězná firma doloží čestné prohlášení v souladu s nařízením Rady (EU) č. 269/2014 a nařízením Rady (ES) č. 765/2006, že se na jeho osobu nebo plnění, které je jim nabízeno, a to včetně jeho subdodavatelů , nevztahují mezinárodní sankce, a že není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, zařazeným na sankční seznam .

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.09.2023