Veřená zakázka

Nákup mobilních naftových topidel

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42512300-1 - Zařízení pro topení, větrání a klimatizaci
Popis:

Jedná se o nákup mobilních naftových topidel dle popisu uvedeného v příloze „Závazná cenová nabídka“, kterou řádně vyplňte a přiložte k VZ. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí uchazeč doplnit, podepsat oprávněnou osobou a vrátit zpět jako přílohu. Zadavatel si vyhrazuje právo k objasnění nebo doplnění údajů přiměřeně ustanovení § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Do cenové nabídky uveďte přesné internetové odkazy, které ukazují konkrétní nabízený výrobek odpovídající zadávacím podmínkám nebo uveďte názvy výrobků nebo přiložte produktové listy výrobků. Cena za 1 ks nesmí být rovna nebo vyšší než 40 000,00 Kč včetně DPH.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.06.2024