Veřená zakázka

Nákup miniskenovacích pracovišť pro vybrané RP VZP ČR

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
IT ->  SW a Informační systémy Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38520000-6 - Skenery
Popis:

Účelem veřejné zakázky je zajistit efektivnější zpracování dokumentů a výstupů, které odpovídají potřebám zadavatele, a to prostřednictvím vybavení regionálních pracovišť miniskenovacími zařízeními požadovaných parametrů. Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka a instalace 4 ks miniskenerů (dále též jen „HW“) v jednotlivých místech plnění, včetně převodu vlastnického práva k dodanému HW na VZP ČR, b) dodávka a instalace obslužného skenovacího software k dodanému HW (dále jen „obslužný SW“), c) návrh a dodání SW modulu pro integraci dodaného HW a SW do prostředí IS VZP ČR (dále jen „propojovací SW“), d) poskytnutí licencí k dodávanému SW, e) proškolení zaměstnanců VZP ČR (10 uživatelů a 4 administrátorů) v ovládání a správě dodávaného HW a SW, f) poskytnutí administrátorské a uživatelské dokumentace k dodanému HW a obslužnému SW; vypracování a dodání administrátorské a uživatelské dokumentace pro propojovací SW, včetně předání zdrojových kódů, g) poskytování podpory k dodanému HW po dobu 48 měsíců, h) poskytování podpory k dodanému SW po dobu 48 měsíců, a to včetně upgrade dodaného SW vynuceného aktualizacemi verzí OS Windows na obslužném PC, i) poskytování podpory k dodaným miniskenovacím zařízením jako celku po dobu 48 měsíců, a to včetně pravidelné výměny spotřebního materiálu (podávacích mechanismů, gumových koleček, výměna ložisek, atd.) po doporučeném zpracování počtu dokumentů udávaných výrobcem dodaných miniskenerů. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 Výzvy – „Obchodní podmínky“.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.11.2020
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  23.07.2021