Veřená zakázka

Nákup měřících pomůcek HÚL

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
38300000-8 - Měřicí přístroje
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka
1.část Elektronická průměrka, obslužné softwary
- 1 ks elektronické průměrky,
- 1 ks licence obslužný software č. 1 pro elektronickou průměrku
- 1 ks licence obslužný software č. 2 pro elektronickou průměrku


Technická specifikace viz příloha č.3a


2.část Multifunkční lesnický měřící přístroj
- 1ks multifunkční lesnický měřící přístroj
Technická specifikace viz příloha č. 3b

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky nebo i na obě části současně. Pokud dodavatel podává nabídku na obě části, musí na každou část, které se účastní, podat nabídku samostatně, tj. úplnou nabídku dle požadavků této zadávací dokumentace. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. Z nabídky musí vždy zřetelně vyplývat, které části veřejné zakázky se nabídka týká.
Pokud není uvedeno jinak, tak veškeré podmínky uvedené v této ZD jsou stanoveny pro obě části veřejné zakázky.
Předpokládaná hodnota zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že předpokládaná hodnota zakázky bude v nabídce dodavatele překročena, bude dodavatel z výběrového řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.11.2022