Veřená zakázka

Nákup materiálů v rámci projektů „Automatizace ručního prosycování kompozitů“, „Jednomístný větroň nové generace“, „Pasivní řízení mezní vrstvy jako strategie k zvýšení výkonnosti kompozitních letadel“, „Technologie adaptivní geometrie

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
73100000-3 - Výzkum a experimentální vývoj
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálů pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj (tkaniny skelné a uhlíkové, polyuretanové pěny a bloky, pojiva) v rámci realizace 4 samostatných projektů popsaných níže: a) Dodávka materiálů pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti CZ-NACE 28000 Výroba strojů a zařízení j. n. automatizovaného řešení zpracování kompozitních materiálů pro speciální účely (sycení laminátu) s vysokou technickou náročností v rámci realizace projektu „Automatizace ručního prosycování kompozitů“. Jedná se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK), PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015542 Projekt řeší vytvoření dvou demonstračních prototypů technologií, které nahradí problematickou manuální činnost automatickým zpracováním. Část projektu bude zahrnovat stavbu dvou demonstrativních prototypů (pilotní technologie), zbývající část projektu bude obsahovat testování a zkoušky prototypů, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů finálních technologií. Funkcí nové technologie bude zajištění procesu mokré strojní laminace tzv.“Just in time prepreg“. b) Dodávka materiálů pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti CZ-NACE 30.3 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení v rámci realizace projektu „Jednomístný větroň nové generace“. Jedná se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK), PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024196 V rámci projektu bude realizován PV a EV jednomístného větroně se safety kokpitem a křídly o rozpětí 21 metrů. Jedná se o unikátní řešení, které v ČR dosud nebylo realizováno, v zahraničí má pouze několik v současnosti ale již zastaralých dříve komerčně úspěšných konkurentů. c) Dodávka materiálů pro průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti konstrukčních opatření k zvýšení aerodynamické účinnosti vybraných obtékaných ploch a technologických opatření zaměřených dílem rovněž k zvýšení aerodynamické účinnosti vybraných obtékaných ploch v rámci realizace projektu „Pasivní řízení mezní vrstvy jako strategie k zvýšení výkonnosti kompozitních letadel“. Jedná se o projekt podpořený Ministerstvem průmyslu a obchodu formou dotace z výdajů státního rozpočtu ev. č. FV40016 „Pasivní řízení mezní vrstvy jako strategie k zvýšení výkonnosti kompozitních letadel“. Hlavním cílem projektu bude technický a technologický posun v oblasti aerodynamického návrhu, řešení konstrukce, návrhu a výroby geometrických modelů, forem a přípravků a následnou stavbu cvičného kluzáku pro základní a pokračovací výcvik nových pilotů. d) Dodávka materiálů pro průmyslový výzkum, představující výzkum a šetření postupů směřující k hodnocení chování řízeného proudu obtékajícího křídlo a vývoji ovládacího mechanismu s vazbou na vývoj zavěšení kormidla, a experimentálního vývoje, pokrývají zejména experimentální hodnocení letového chování (vyhodnocení reálných výchylek a četností), vlastní konstrukční návrh, výroba a zkoušení dílčích vzorků a demonstrátoru v rámci realizace projektu „Technologie adaptivní geometrie“. Jedná se o projekt podpořený Ministerstvem průmyslu a obchodu formou dotace z výdajů státního rozpočtu ev. č. FV40074 „Technologie adaptivní geometrie“. Hlavním cílem projektu bude technický a technologický posun v oblasti aerodynamického návrhu, řešení konstrukce, návrhu a výroby geometrických modelů, forem a přípravků a následnou stavbu vysokovýkonného kluzáku FAI 18m třídy s rychlostní klapkou po celém rozpětí křídla s možností nástavců na rozpětí 21m. Podrobně je předmět jednotlivých částí veřejných zakázek specifikován ve Formulářích pro zpracování nabídkové ceny a pro technickou specifikaci dodávek (věcné, množstevní a kvalitativní vymezení), které tvoří přílohu č. 2 ZP.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    08.11.2021