Veřená zakázka

Nákup majetku - nákup výcvikového materiálu pro TCCC učebnu u VÚ 1825 Tábor

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
34152000-7 - Výcvikové simulátory
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též VZMR) je nákup majetku - " z důvodu vybavení TCCC učebny výcvikovým materiálem u VÚ 1825 Tábor. ", dále specifikované v zadání této VZMR. Plnění zakázky bude vybraným dodavatelem realizovaná v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě, jejíž návrh je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany (v aktuálním znění uveřejněny na profilu zadavatele) a že akceptuje zadávací podmínky. Postup podávání nabídek je stanoven provozním řádem elektronického nástroje.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.09.2023