Veřená zakázka

Nákup knih pro projekt Cizojazyčná literatura 2022

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Tisk a literatura
CPV kódy:
22100000-1 - Tištěné knihy, brožury a letáky
Popis:

Specifikace: dle přiloženého seznamu publikací, příloha č.1. Dodávka zahrnuje objednání knih od zahraničních dodavatelů, zajištění jejich dodání uchazeči těmito dodavateli a jejich dodávku uchazečem vč. dopravy do sídla zadavatele v Brně, Kounicova 65a. Součástí předmětu zakázky je závazek uchazeče dodat zadavateli větší počet kusů knih tvořících předmět této zakázky v případě, že zadavatel tento větší počet kusů objedná do 15.12.2022. Vyhrazujeme si právo VZ zrušit a to i bez udání důvodů. Dodání zdarma. Uchazeči podáním nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy dle této nabídky, a proto mu nevzniká žádný právní nárok z titulu tohoto neuzavření smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.09.2022