Veřená zakázka

Nákup kancelářských potřeb pro kalendářní rok 2023 - 1. pololetí

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  Kancelář
CPV kódy:
30190000-7 - Různé kancelářské zařízení a potřeby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je nákup kancelářských potřeb pro první pololetí roku 2023. Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem rámcovou kupní smlouvu. Dodávka zboží bude realizována na základě pravidelných měsíčních objednávek vystavených zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat dodávku zboží i mimo dohodnutý interval. Četnost těchto mimořádných dodávek není zpravidla vyšší než třikrát v průběhu jednoho pololetí. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poptávané množství jednotlivých druhů sortimentu vychází ze zkušeností zadavatele a konečné celkové odebrané množství se může lišit (může být odebráno více i méně kusů) což nebude mít vliv na cenu za kus. Tuto skutečnost zohlední dodavatel ve smlouvě. Zadavatel požaduje možnost objednávky zboží nezařazeného v katalogu dodavatele, a to za cenu běžnou. Takovou cenou se rozumí maloobchodní cena nepřekračující doporučenou cenu určenou výrobcem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.11.2022