Veřená zakázka

Nákup ICT vybavení “ – VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  HW a příslušenství
CPV kódy:
30200000-1 - Počítače
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky ICT vybavení pro školské zařízení ke zvýšení kvality výuky v technických oborech, které jsou detailně specifikovány v položkovém rozpočtu v přílohách č. 5 – 7 zadávací dokumentace.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Kupní smlouvy pro každou část této veřejné zakázky s jedním (1) vybraným dodavatelem, tzn. zadavatel na každou část této veřejné zakázky (A – C) uzavře kupní smlouvu s jedním vybraným dodavatelem v každé části veřejné zakázky, který je povinen dodat veškeré vybavení, které zadavatel požaduje dodat pro příslušnou část veřejné zakázky.

Zadavatel v případě notebooků požaduje předložení certifikátu Energy Star nebo jiného dokumentu (prohlášení o shodě, zkušební protokol aj.) prokazujícího dosažení požadovaných hodnot normy Energy Star (nebo rovnocenné) nebo certifikát o udělení ekoznačky či produktový list s uvedením této ekoznačky (a to v českém jazyce).
Zadavatel v případě notebooků zároveň požaduje předložení certifikátu TCO nebo jiného dokumentu, jenž bude prokazovat dosažení hodnot stanovených normou TCO (nebo rovnocennou).
Nesplnění výše uvedených technických požadavků bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil kompletní technický popis ICT vybavení určeného k dodání (tj. přesné typové označení všech nabízených položek). Dodavatel tento popis zpracuje ve struktuře a způsobem, který Zadavateli umožní posouzení splnění požadavků, jež Zadavatel stanovil v této Zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.05.2021