Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Nákup elektromateriálu pro HMV u VÚ 1535 Hranice v roce 2018


Kategorie

Materiál, součástky a náhradní díly

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR" je dodávka zboží, kterým se pro účely této VZMR rozumí nákup elektromateriálu pro HMV, zboží je podrobně specifikováno v zadání této VZMR (soubor „návrh smlouvy.doc“ a „Příloha č. 1 - Specifikace a cenová nabídka.xls“). Dodávka zboží bude uchazečem realizována jako celek v souladu s podmínkami stanovenými v návrhu kupní smlouvy, který je součástí zadávacích podmínek. (Podávání stížností uchazečů z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami je možné ve lhůtě 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne vyhlášení VZMR. Podávání stížností uchazečů z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocování VZMR je možné ve lhůtě 3 pracovních dnů, které se počítají ode dne zveřejnění vyhodnocení VZMR.) Veřejná zakázka na Nákup elektromateriálu pro HMV u VÚ 1535 Hranice v roce 2018 vedená pod č. NEN: N006/18/V00010965 souvisí s veřejnou zakázkou na Nákup náhradních zářivkových trubic do osvětlovacích souprav vedenou pod č. NEN: N006/18/V00010966 a proto jsou tyto zakázky vyhlášeny v NEN současně. Při tvorbě cenové nabídky pro VZ N006/18/V00010965 přihlédněte i k VZ N006/18/V00010966 zveřejněné ve stejný den.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 09.07.2018 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.