Veřená zakázka

Nákup elektrické energie na léta 2023-2024 - 2

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Energie
Energie ->  Elektřina a plyn
CPV kódy:
09310000-5 - Elektrická energie
Popis:

Předmětem zakázky je dodávka elektrické energie a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb se zahájením plnění od 1. 1. 2023 od 31. 12. 2024, a to v předpokládaném rozsahu 354,67 MWh. Podrobněji viz příloha č. 1 – Technické podmínky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje celkovou cenu za dodávku elektrické energie. Za distribuci a přepravu elektrické energie, systémové služby a ostatní související služby bude dodavatel účtovat zákazníkovi podle cen platného cenového rozhodnutí ERÚ. Odběr elektrické energie je odhadnut na základě předchozích odběrů. Pro odběrné místo nebude skutečné množství elektrické energie odebrané ve smluvním období nijak limitováno ve smyslu zvýšení/snížení odběru. Zadavatel je oprávněn v průběhu smluvního období rušit stávající a zřizovat nová odběrná místa podle svých potřeb. Dodavatel nebude za zrušené odběry požadovat žádnou kompenzaci. Pro nová odběrná místa zahájí dodavatel neprodleně dodávku elektrické energie dle vzájemné dohody v době vzniku nového odběrného místa.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.08.2022