Veřená zakázka

Nákup diagnostického spotřebního materiálu – kity pro izolaci DNA pro přístroj IndiMag48 pro OLD u Vojenského veterinárního ústavu Hlučín

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Spotřební materiál, léky
CPV kódy:
33141625-7 - Diagnostické sady
Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) na nákup diagnostického spotřebního materiálu – kity pro izolaci DNA pro přístroj IndiMag48 pro OLD u Vojenského veterinárního ústavu Hlučín pro provádění odborných vyšetření v oblasti molekulární biologie akreditovanou laboratoří u VVetÚ Hlučín s cílem diagnostikovat nákazy. Spotřební materiál k zabezpečení provozu přístroje IndiMag48, který vlastníme. Jde o automatický systém pro izolaci nukleových kyselin DNA/RNA ze vzorků. Požadujeme délku minimální exspirace do 1/2023. Nákup materiálu bude proveden podle požadavků zadavatele na základě uzavřené jednorázové kupní smlouvy (KS) s vítězným uchazečem VZMR. Dodání zboží požadujeme nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisů kupní smlouvy. Seznam požadovaného materiálu pro zacenění je uveden v příloze č. 2-Cenová nabídka-zacenění. Požadavek: Účastník formou příloh ve VZMR (přílohy dodavatele) předloží profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 Z ZVZ 134/2016, odst. 1, odst. 2 pís. a). výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. U §77 pokud nebudou uvedeny požadované písmena z daných odstavců – viz. uvedeno výše (§ 77 odst.1, odst. 2 pís. a), může zadavatel účastníka z VZMR vyloučit. Dále vyplnění cenové nabídky v tabulce – viz. příloha č. 2 – POZOR – zacenit podle návodu pod tabulkou přílohy č. 2. Jako přílohu č. 3 vložit projednaný a případně upravený návrh kupní smlouvy, kterou podepíše osoba oprávněná jednat za organizaci účastníka. Požadované přílohy předložit ve formátu PDF. Požadované doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ode dne vyhlášení VZMR. Viz. přílohy č.1-3.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.07.2022

Další podobné zakázky:

Název zakázky
RD-Nákup diagnostického spotřebního materiálu k zabezpečení plnění úkolů laboratorních veterinárních vyšetření sérologických vzorků akreditovanou laboratoří na odboru laboratorní diagnostiky u Vojenského veterinárního ústavu Hlučín v období od podpisu RD place Celá Česká republika
DNS - Kategorie č. 1 - Testy na COVID - Výzva č. 1 place Celá Česká republika
Dodávky činidel a spotřebního materiálu pro konfirmační metodu stanovení specifických protilátek jednotlivých tříd IgG, IgA, IgM blotovací technikou spojené s výpůjčkou přístrojového zařízení a SW-II. place Celá Česká republika
Testy na omamné a psychotropní látky place Celá Česká republika
Dodání diagnostických souprav pro laboratorní vyšetření parametrů krevního obrazu s výpůjčkou potřebných technologií place Celá Česká republika
Dodání diagnostických souprav pro laboratorní vyšetření parametrů krevního obrazu s výpůjčkou potřebných technologií place Celá Česká republika
Testy na drogy place Celá Česká republika
Dodávky diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku autoimunitních onemocnění - ANA (ENA) screen metodou ELISA a ANA (ENA) typizace metodou ELISA (25/2022) place Celá Česká republika
Dodávky diagnostických souprav pro diferenciální laboratorní diagnostiku chlamydiových infekcí metodou Western blot (26/2022) place Celá Česká republika
Dílčí plnění-nákup diagnostického spotřebního materiálu pro OLD Hlučín u VVetÚ Hlučín place Celá Česká republika