Veřená zakázka

Nákup desinfekčních prostředků 2022 - 2023

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Spotřební materiál
Spotřební materiál ->  Hygiena a úklid
CPV kódy:
39830000-9 - Čistící prostředky
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup desinfekce pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dle krycích listů, které jsou přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídek. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 částí. Účastník může podat nabídku na vybrané části. Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti s jediným hodnotícím kritériem, kterým je nejnižší celková nabídková cena za jednotlivou část. V případě shody nejnižší nabídkové ceny u dvou či více nabídek, bude jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka, resp. účastník, jehož nabídka byla v elektronickém nástroji zaevidována nejdříve.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    10.08.2022