Veřená zakázka

Nákup brusného a řezného materiálu

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
44514200-8 - Součásti nástrojů
Popis:

Nákup brusného a řezného materiálu dle tabulky cenové kalkulace k vyplnění a vložení zpět, další informace viz. Obecné informace pro dodavatele. VZ musí být splněna jednorázově v kompletním seznamu požadovaných položek. Návrh smlouvy/ objednávky je součástí zadávací dokumentace. !!! NÁVRH SMLOUVY NEBO OBJEDNÁVKY ZAŠLE UCHAZEČ ZADAVATELI JIŽ PODEPSANÝ OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ČI ZA UCHAZEČE (na základě plné moci) SPOLU SE SVOJI NABÍDKOU!!!!!!! Veškerá komunikace (dotazy) mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá výhradně na portálu elektronického tržiště NEN. Konečná nabídková cena s DPH musí být uvedena včetně platné sazby DPH v ČR. Výběrové řízení bude vyhodnoceno na základě cenových nabídek, vyhrává nejnižší nabídková cena (cena včetně dopravného a dalších nákladů spojených s provedením dodávky), při splnění požadovaných parametrů. Hodnoceny budou pouze řádně vyplněné a úplné nabídky, shodné se zadáním VŘ. Neúplná nabídka bude vyřazena. Účastníci VŘ budou seznámeni s výsledky prostřednictvím elektronického tržiště. S vítěznou firmou bude neprodleně zahájeno jednání o uzavření kupní smlouvy. V přiloženém návrhu smlouvy/objednávky doplňte požadované iniciály, pokud budete cokoliv měnit, označte tyto změny červeně!!!!

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.05.2023