Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Nákup běžeckých pásů


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je nákup zboží – "Běžecký pás", dále specifikovaného v zadání této VZMR. Dodávka zboží bude vybraným dodavatelem realizována jako celek v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě, jejíž návrh je nedílnou součástí zadávacích podmínek (dále též „Smlouva“). Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany (v aktuálním znění uveřejněny na profilu zadavatele) a že akceptuje zadávací podmínky. Postup podávání nabídek je stanoven Provozním řádem elektronického nástroje. Účastník je povinen v návrhu smlouvy uvést ke každé položce konkrétní značku, model, typ, případně další údaje tak, aby bylo možné zadavatelem jednoznačně identifikovat nabízenou položku při hodnocení nabídek. V případě, že účastník dostatečně neidentifikuje nabízený produkt tak, aby zadavatel mohl ověřit splnění všech podmínek, zadavatel si vyhrazuje právo účastníka vyloučit.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 04.08.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.