Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Nákup 6 ks letních pneumatik na autobus


Kategorie

Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Náhradní díly a spotřební materiál

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o nákup 6 ks letních pneumatik pro autobus IVECO podle vymezení předmětu veřejné zakázky uvedené níže. Proces výběrového řízení se až do okamžiku uzavření smluvního vztahu řídí Všeobecnými obchodními podmínkami MO pro elektronická tržiště v 10.1. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo nevrátit účastníkům podané nabídky obdržené v rámci zadávacího postupu. Zadavatel si vyhrazuje právo neposkytnout náhrady nákladů, které dodavatel nebo dodavatelé vynaložili na účast v zadávacím postupu. Zadavatel si vyhrazuje právo provést formální změny smlouvy před jejím uzavřením. Účastník výběrového řízení do nabídkové ceny zahrne veškeré své náklady spojené s plněním. Dodavatel dodá zboží v jedné dodávce. Zadavatel požaduje doložení produktových listů. Prokázání splnění kvalifikace zadavatel nepožaduje. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat, aby dodavatel, s nímž má být uzavřena smlouva, předložil před podpisem smlouvy vybrané doklady. Zadavatel požaduje, aby mu byly před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení předloženy následující doklady: Výpis z Obchodního rejstríku, Živnostenského rejstříku nebo jiné obdobné evidence (předmetem podnikání je požadovaný sortiment). Předkládané dokumenty nesmí být starší 90 dní. Zadávací lhuta tj. doba, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, začíná bežet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta skončí dne: 31. 5. 2019.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 29.04.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.