Veřená zakázka

Nákup 1 ks šuplíkové mrazničky pro uchovávání referenčních materiálů a potravin k chemickým analýzám pro Vojenský veterinární ústav Hlučín.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39711122-0 - Mrazničky pro domácnosti
Popis:

Nákup – šuplíková mraznička - celkem 1 ks – specifikace – parametry : čistý objem mrazničky min. 225 litrů do max. 240 litrů; energetická třída E nebo lepší (C,D); hlučnost 38 dB – 41 dB; vnější rozměry: šířka 55 – 65 cm, hloubka 60 – 70 cm, výška 155 – 175 cm; doba skladování při výpadku proudu minimálně 7 hodin; mrazící výkon minimálně 10 kg za 24 hodin; klimatická třída SN nebo N. Vlastnosti : 4 – 7 zásuvek z toho 1 – 2 zásuvky velké (výška 25 – 30 cm), kdy jejich umístění nesmí být ve spodní části mrazničky u motoru, proto požadujeme, aby byly ve střední části nebo jako druhá a výš nad poslední zásuvkou od spodu)) s možností 1 – 2 výklopných přihrádek ; funkce NO FROST; funkce Rychlé mrazení; rozsah mrazničky – 12 °C až – 26 °C; možnost změny směru otevírání dveří; akustický signál otevřených dvířek; externí dotykový displej na dvířkách; 2 nastavitelné nožičky; 2 kolečka; osvětlení LED; bílá barva; záruka 2 roky. Požadujeme předložit technickou specifikaci a foto. Přehled požadovaného majetku – viz. příloha č. 2. Nákup bude proveden podle požadavků zadavatele na základě uzavřené jednorázové kupní smlouvy s vítězným uchazečem. Zboží požadujeme dodat do sídla VVetÚ Hlučín, Opavská 29, 748 01 Hlučín a to nejpozději do 30 dnů od podpisu KS. Požadavky: Uchazeč formou příloh ve VZMR (přílohy dodavatele) předloží profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 Z ZVZ, odst.1, odst. 2 pís. a) výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. Dále vyplnění cenové nabídky v tabulce – viz. příloha č. 2 – POZOR – zacenit podle návodu pod tabulkou přílohy č. 2. Jako přílohu č. 3 vložit projednaný a případně upravený návrh kupní smlouvy, kterou podepíše osoba oprávněná jednat za společnost uchazeče. Požadované přílohy předložit ve formátu PDF. V případě neúplných nabídek zadavatel vyzve daného účastníka VZMR k doplnění prostřednictvím výzvy k doplnění (objasnění) nabídky. V případě závažných pochybení účastníka může vyřadit. Dále požadujeme prohlášení dodavatele - viz. příloha č. 4 - Čestné prohlášení dodavatele k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky v souladu s Usnesením vlády ČR č. 531 z 24. 7. 2017, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Požadované doklady prokazující kvalifikaci - výpisy z obchodního (živnostenského) rejstříku nesmějí být starší 3 měsíců od data vyhlášení VZMR. Doba a místo plnění Nejpozději do 30 dnů od podpisu KS poslední ze smluvních stran a zveřejnění v Registru smluv (podle požadavků zadavatele).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.02.2024