Veřená zakázka

Nákup 1 ks kompresorové autochladničky pro Vojenský veterinární ústav Hlučín.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
39711130-9 - Chladničky
Popis:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) k zabezpečení nákupu majetku – 1 ks kompresorové autochladničky pro Vojenský veterinární ústav Hlučín. Podrobný popis – specifikace, technické požadavky a ostatní požadavky na dodávku zařízení: – kompresorová autochladnička - celkem 1 ks – specifikace – parametry : - úložný objem autochladničky min. 40 litrů do max. 50 litrů - napětí 12/24/230 V - izolace PUR - termostatická regulace minimálně +10 °C do -18 °C - hmotnost do 25 kg - vnější rozměry – V/D/Š 500x650x360 mm ± 50 mm (velikost uváděna bez madla) - barva – stříbrná nebo šedá nebo černá - ovládání pomocí regulátoru teploty, zabudovaný digitální ukazatel teploty na ovládacím panelu (vizuální kontrola teploty bez nutnosti otevírat poklop lednice), vnitřní prostor nerozdělen na více než jednu chladící komoru, madla, plně uzavíratelný poklop, kabeláž k možnosti napájení lednice - záruka 2 roky. Požadujeme předložit technickou specifikaci a foto. Přehled požadovaného majetku – viz. příloha č. 2. Nákup bude proveden podle požadavků zadavatele na základě uzavřené jednorázové kupní smlouvy s vítězným uchazečem. Zboží požadujeme dodat do sídla VVetÚ Hlučín, Opavská 29, 748 01 Hlučín a to nejpozději do 30 dnů od podpisu KS. Požadavky: Uchazeč formou příloh ve VZMR (přílohy dodavatele) předloží profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 Z ZVZ, odst.1, odst. 2 pís. a) výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. Dále vyplnění cenové nabídky v tabulce – viz. příloha č. 2 – POZOR – zacenit podle návodu pod tabulkou přílohy č. 2. Jako přílohu č. 3 vložit projednaný a případně upravený návrh kupní smlouvy, kterou podepíše osoba oprávněná jednat za společnost uchazeče. Požadované přílohy předložit ve formátu PDF. V případě neúplných nabídek zadavatel vyzve daného účastníka VZMR k doplnění prostřednictvím výzvy k doplnění (objasnění) nabídky. V případě závažných pochybení účastníka může vyřadit. Dále požadujeme prohlášení dodavatele - viz. příloha č. 4 - Čestné prohlášení dodavatele k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky v souladu s Usnesením vlády ČR č. 531 z 24. 7. 2017, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Požadované doklady prokazující kvalifikaci - výpisy z obchodního (živnostenského) rejstříku nesmějí být starší 3 měsíců od data vyhlášení VZMR.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.03.2024