Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Náhradní díly pro přívěsy PV 18 LP


Kategorie

Materiál, součástky a náhradní díly

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Jedná se o nákup ND pro PV 18 LP ( vleky) dle specifikace v Příloze 1 této výzvy. Na zboží požadujeme záruční dobu 24 měsíců. V případě technických dotazů kontaktujte rtm. Jana Hildebranta tel. 602 150 940, 973 244 213. Seznam materiálu a bližší specifikace viz Specifikace zakázky ( Příloha 1). Vyplněný návrh objednávky spolu se Specifikací zakázky ( Příloha 1 ) musí být přiloženy k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky! Nabídka, bez řádně vyplněné přílohy a jednatelem společnosti podepsaným návrhem objednávky nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Do vaší celkové nabídkové ceny započítejte veškeré výdaje pro prodej a dodání zboží, nabídnutá cena bude cenou konečnou a neměnnou. Nabídka, bez řádně vyplněné a statutárním orgánem podepsané objednávky nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Součástí vaší nabídky musí být též výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ve formátu PDF který nesmí být starší 90 dnů ke dni spuštění zakázky. Zakázka je brána vždy jako jeden celek, vaše nabídka musí obsahovat všechny položky ze Specifikace ( Příloha 1) , v případě nedodání byť jediné položky je považována za neúplnou a uchazeč bude vyřazen. Zboží dodat k VÚ 2120 Pardubice, Semtín 188, 530 02 Pardubice v pracovních dnech v době Po-Čt 7:00-14:00, pá 7:00-12:00. Termín závozu oznámit telefonicky předem. Doprava je na náklady prodávajícího. Pokud termín plnění připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, počítá se jako nejzazší termín plnění ( dodání) následující pracovní den. Uchazeč je povinen dodat zadavateli zboží nové, doposud nepoužité, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce s doklady od výrobce nezbytnými k převzetí a užívání zboží v českém jazyce. Bez této dokumentace nebude možné zboží převzít. V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 25.03.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.