Veřená zakázka

Náhradní díly na T-815 MLF MKIV

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
34320000-6 - Mechanické náhradní díly s výjimkou motorů a částí motorů
Popis:

Jedná se o nákup náhradních dílů do techniky T-815 MLF dle specifikace v Příloze 1 této výzvy. Na zboží požadujeme záruční dobu 24 měsíců. V případě technických dotazů kontaktujte rtm. Kamila SHASHE tel. 774 901 010. Seznam materiálu a bližší specifikace viz Specifikace zakázky ( Příloha 1). Vyplněný návrh objednávky spolu se Specifikací zakázky ( Příloha 1 ) musí být přiloženy k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky! Nabídka, bez řádně vyplněných příloh a jednatelem společnosti podepsaným návrhem objednávky nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Do vaší celkové nabídkové ceny započítejte veškeré výdaje pro prodej a dodání zboží, nabídnutá cena bude cenou konečnou a neměnnou. Nabídka, bez řádně vyplněné a statutárním orgánem podepsané kupní smlouvy nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Součástí vaší nabídky musí být též výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ve formátu PDF který nesmí být starší 90 dnů ke dni spuštění zakázky. Zakázka je brána vždy jako jeden celek, vaše nabídka musí obsahovat všechny položky ze Specifikace ( Příloha 1) , v případě nedodání byť jediné položky je považována za neúplnou a uchazeč bude vyřazen. Zboží dodat k VÚ 2120 Pardubice, Semtín č.p.188, 530 02 Pardubice v pracovních dnech v době Po-Čt 7:00-14:00, pá 7:00-12:00. Termín závozu oznámit telefonicky předem. Doprava je na náklady prodávajícího. Pokud termín plnění připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, počítá se jako nejzazší termín plnění ( dodání) následující pracovní den. Uchazeč je povinen dodat zadavateli zboží nové, doposud nepoužité, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce s doklady od výrobce nezbytnými k převzetí a užívání zboží v českém jazyce. Bez této dokumentace nebude možné zboží převzít. Automatický způsob hodnocení nabídek cestou NEN. Vítězí nejnižší nabídka při dodržení zadávacích podmínek V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.04.2021