Veřená zakázka

Myčky podložních mís odd. 9A,B

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje
CPV kódy:
33100000-1 - Zdravotnické přístroje
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě budou zakoupeny 2 kusy myček podložních mís vč. příslušenství a provozní chemie. Součástí plnění veřejné zakázky je doprava a instalace myčky, zaškolení personálu na oddělení, předání tištěného manuálu v českém jazyce, prohlášení o shodě a certifikátu o zaškolení obsluhy a dodání 15l změkčovače vody, který je nutno pro používání této myčky používat. Dodávané zařízení musí mít označení CE, musí být v souladu s příslušnými ISO normami , musí mít prohlášení o shodě atd. Záruční lhůta je požadována v min. délce 36 měsíců, kdy bude poskytován bezplatný servis, servisní podpora a technická podpora, bude zajištěn bezchybný chod zařízení. Veškerá plnění, ke kterým v rámci této veřejné zakázky dojde, musí odpovídat všem požadavkům obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 375/2022 Sb.o zdravotnických prostředcích a diagn. zdrav. prostředcích in vitro. Případné reklamace budou řešeny provedením zápisu reklamačního protokolu obratem, náprava ze strany dodavatele bude zajištěna max. do 24 hod. Účastník ve své nabídce předloží plán pravidelného servisu, údržby, preventivních a bezpečnostních prohlídek za rok po dobu záruky. Účastník ve své nabídce uvede technické parametry nabízené myčky podložních mís v minimálním rozsahu jako je technická specifikace v Příloze č. 2 této ZD. Další požadavky na vybraného dodavatele: Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací min. dle doporučení výrobce a v souladu se zákonem 375/2022 Sb. a 22/1997 po dobu záruky zdarma. Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti zařízení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.01.2023