Veřená zakázka

MVE Slezská Harta - Technologická část – II.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
42112210-2 - Vodní turbíny,
45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení,
51133000-3 - Instalace a montáž turbín
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky, instalace a zprovoznění strojní a technologické části MVE Slezská Harta (dále jen „dílo“). MVE bude tvořena 1 klasickou vertikální kašnovou Kaplanovou turbínou, která bude spojena s asynchronním generátorem pomocí řemenového převodu. Zadavatel požaduje splnění teoretické roční předpokládané výroby elektřiny ve výši minimálně 311,1 MWh/rok, a to na základě výpočtů uvedených v příloze č. 5 těchto zadávacích podmínek.

Součástí díla jsou dále veškeré práce, dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v těchto zadávacích podmínkách a jejich přílohách. Přesná specifikace díla a technické podmínky jsou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby, která je přílohou č. 4 těchto zadávacích podmínek (dále také „DPS“) a v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 6 těchto zadávacích podmínek (dále jen „rozpočet“). Podrobná specifikace povinností zhotovitele je dále uvedena v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), který je přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek. Svou cenovou nabídku rozvede účastník zadávacího řízení (dále také „účastník“ nebo „dodavatel“) vyplněním jednotlivých položek rozpočtu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.05.2021