Veřená zakázka

Multifunkční tiskové služby (Část 2.)

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění multifunkčních tiskových služeb a jejich kontinuálního provozování v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 po dobu 4 let od dne nabytí účinnosti. Jedná se o pronájem 50 multifunkčních tiskáren požadované specifikace, které budou dodány na chodby sídla zadavatele a nahradí stávající tiskárny Sharp. Součástí dodávky každé multifunkční tiskárny bude čtečka zaměstnaneckých karet a dodání licencí jako služby (subscripce) tiskového dohledového systému na celou dobu pronájmu tiskárny. Zajištěním tiskových služeb bude rovněž kontinuální poskytování veškerého spotřebního materiálu (kromě papíru) formou periodického návozu do budovy MZe (samotnou ad-hoc výměnu zajistí MZe vlastními silami) včetně odvozu spotřebovaného materiálu k recyklaci/likvidaci. Další součásti služby bude zajištění všech servisních zákroků po celou dobu trvání smlouvy.
Současné roční průměrné zatížení jedné tiskárny je 36 000 stran černobílých A4 a 29 000 stran barevných A4. Množství tisku bylo stanoveno dle předpokládané zátěže, určené dle míry využití stávajících tiskáren v posledních dvou letech.
Veškeré služby a související činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jsou vymezeny v podrobnostech nezbytných k realizaci veřejné zakázky v rozsahu požadovaném zadavatelem v závazném textu návrhu smlouvy v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota VZ
10 950 000 Kč bez DPH
10 300 000 Kč bez DPH - Část 2. (toto zadávací řízení)
650 000 Kč bez DPH - Část 1. (zadaná dle § 18 odst. 3 ZZVZ)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.06.2023