Veřená zakázka

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ VIMPERK

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45212200-8 - Stavební úpravy sportovních zařízení
Popis:

Předmět plnění veřejné zakázky je novostavba
multifunkčního hřiště, která zahrnuje:
novostavbu :
SO – 1 : multifunkčního hřiště o rozměru hřiště 32 x 64 m
čisté hrací plochy, přičemž na dané ploše vznikne jedna
hrací plocha, která bude provedena ve formě umělého
travního koberce III.generace, venkovní obvod bude
ohraničený oplocením o výšce 4,0 m, za branami potom
zvýšené oplocení na 6,0 m. Vně oplocení cca v 1/3 potom
umístěny 4 ks osvětlovací stožáry s umístěnými LED
osvětlovacími hlavicemi. Tato stavba bude provedena na
pozemcích p.č. 645/1, 649
SO-2 : vnitřní přívod NN pro osvětlení hřiště přes pozemky
p.č. 645/1 a 649 vše v k.ú. Vimperk, které bude sloužit pro
napájení světel a osvětlení hřiště.
Zakázka bude financována z finančních prostředků
poskytovatele dotace Národní sportovní agentury, Výzva č.
12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč.
Bližší informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou
uvedeny v přílohách č. 1 – Projektová dokumentace včetně
výkazu výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.04.2021