Veřená zakázka

MT - ZP - k.ú. Jablonec nad Nisou, k.ú. Mšeno nad Nisou, k.ú. Rýnovice, k.ú. Vrkoslavice, k.ú. Vesec u Liberce

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
71319000-7 - Služby soudních znalců
Popis:

Podání nabídky na zpracování znaleckého posudku na ocenění nemovitých věcí pro účel přímého prodeje: pozemky • stavební parcela č. 4761 o výměře 40 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č,p./č.e., tech. vyb., LV 12493 (vlastnictví jiného vlastníka), která není předmětem ocenění, • stavební parcela č. 5217 o výměře 35 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č,p./č.e., tech. vyb., LV 12493 (vlastnictví jiného vlastníka), která není předmětem ocenění, • stavební parcela č. 5287 o výměře 46 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č,p./č.e., tech. vyb., LV 12493 (vlastnictví jiného vlastníka), která není předmětem ocenění, • stavební parcela č. 5300 o výměře 46 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č,p./č.e., tech. vyb., LV 12493 (vlastnictví jiného vlastníka), která není předmětem ocenění, • stavební parcela č. 6273/1 o výměře 4 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č,p./č.e., tech. vyb., LV 12493 (vlastnictví jiného vlastníka), která není předmětem ocenění, • stavební parcela č. 6283 o výměře 59 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č,p./č.e., tech. vyb., LV 12493 (vlastnictví jiného vlastníka), která není předmětem ocenění, • stavební parcela č. 6284 o výměře 40 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č,p./č.e., tech. vyb., LV 12493 (vlastnictví jiného vlastníka), která není předmětem ocenění, zapsané na LV 60000 pro katastrální území Jablonec nad Nisou, pozemky • parcela č. 404/2 o výměře 50 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č,p./č.e., tech. vyb., LV 8663 (vlastnictví jiného vlastníka), která není předmětem ocenění, • parcela č. 518/16 o výměře 59 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č,p./č.e., tech. vyb., LV 8663 (vlastnictví jiného vlastníka), která není předmětem ocenění, • parcela č. 691/3 o výměře 48 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č,p./č.e., tech. vyb., LV 8663 (vlastnictví jiného vlastníka), která není předmětem ocenění, zapsané na LV 60000 pro katastrální území Mšeno nad Nisou, pozemky • parcela č. 389/4 o výměře 183 m2, ostatní plocha, jiná plocha, • parcela č. 389/8 o výměře 52 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č,p./č.e., tech. vyb., LV 7253 (vlastnictví jiného vlastníka), která není předmětem ocenění, • parcela č. 991/6 o výměře 48 m2, zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území, na pozemku stojí stavba bez č,p./č.e., tech. vyb., LV 7253 (vlastnictví jiného vlastníka), která není předmětem ocenění, zapsané na LV 60000 pro katastrální území Rýnovice, pozemek • parcela č. 613/2 o výměře 110 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č,p./č.e., tech. vyb., LV 6934 (vlastnictví jiného vlastníka), která není předmětem ocenění, zapsaný na LV 60000 pro katastrální území Vrkoslavice, vše v obci Jablonec nad Nisou, v katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou, včetně součástí a příslušenství (ve smyslu ustanovení §§ 505 až 513 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). pozemek • parcela č. 142/11o výměře 5 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č,p./č.e., tech. vyb., LV 2110 (vlastnictví jiného vlastníka), která není předmětem ocenění, zapsaný na LV 60000 pro katastrální území Vesec u Liberce, v obci Liberec, v katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Liberec, včetně součástí a příslušenství (ve smyslu ustanovení §§ 505 až 513 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Znalecký posudek je požadován za účelem určení ceny v místě a čase obvyklé ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.03.2024