Veřená zakázka

MSB - Modernizace hlavní budovy - 3. etapa - stavební úpravy - propojení s přístavbou

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45212310-2 - Stavební úpravy budov sloužících k pořádání výstav
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je 3. etapa stavebních úprav hlavní budovy muzea. Úpravy proběhnou ve 2.NP v prostoru navazujícím na skleněnou přístavbu, kde bude provedena modernizace stávajícího depozitáře. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, které jsou přílohami č. 5 a 6 ZP. Budova muzea, ve které budou realizovány stavební úpravy, je zapsanou nemovitou kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 34693/5-5045, katalogové číslo 1000146426). Vybraný dodavatel je povinen respektovat památkový charakter objektu, zejména postupovat dle stanovisek orgánů státní památkové péče. Prohlídka místa plnění se bude konat ve dvou termínech, a to dne 19.9.2023 od 10 hodin a dne 20.9.2023 od 13 hodin.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.10.2023