Veřená zakázka

MŠ Mniší - energetická opatření (zpracování PD)

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské činnosti, konkrétně zpracování projektové dokumentace v jednotlivých stupních (projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby) za účelem získání podkladů pro:
a) žádost zadavatele o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí
Opatření 1.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
Opatření 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
Opatření 1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu
Opatření 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
Typ podporovaných projektů a aktivit:
komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů
b) zadávací řízení zadavatele na výběr dodavatele stavebních prací
c) následnou realizaci stavby energeticky úsporných opatření v objektu Mateřské školy v Kopřivnici - Mniší, č. p. 132, a to v souladu:
- se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- s vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. právního předpisu, kterým bude tato vyhláška nahrazena,
- s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
- se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.07.2024