Veřená zakázka

Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec - stavební část

Číslo ve věstníku:
Z2022-027998
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
45246400-7 - Prevence záplav
Popis:

Realizace suché retenční nádrže Mlýnec na vodním toku Mrlina. Výstavba suché nádrže Mlýnec je navržena v lokalitě bývalého rybníka v k.ú. Mlýnec u Kopidlna. Pro hráz nádrže bude využita stávající hráz rybníka, která bude z větší části rekonstruována. Původní zemní sypaná hráz v délce přibližně 530 m bude v nezbytně nutném rozsahu odtěžena a navýšena na kótu 214,67 m n.m. Koruna hráze je navržena jako pojízdná. Maximální výška hráze bude 6,5 m. Vzdušní i návodní svah má sklon 1:1,75 a bude ohumusován a oset travní směsí. Humózní vrstva je umístěna na propustné vrstvě z drceného kameniva, která slouží jako nenamrzavé krytí železobetonového těsnicího prvku. Zhlaví tohoto těsnění tvoří návodní hranu koruny hráze. Ve střední části hráze je navržen částečně zapuštěný železobetonový sdružený objekt se 3 hrazenými otvory. Bezpečností přeliv je navržen se zaoblenou přelivnou hranou o délce 21,2 m na kótě 213,30 m n. m. Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.08.2022