Veřená zakázka

Most v ul. Národní, X651, P1, č. akce 500016

Číslo ve věstníku:
Stavební práce
Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45221100-3 - Stavební úpravy mostů
Popis:

Předmětem plnění je zejména, nikoli však výlučně, kompletní výměna mostního svršku včetně izolačního souvrství mostu X651 v ul. Národní v celé plošně mostu, lokální sanace nejvíce poškozených míst a nová ochranná vrstva na spodním líci nosné konstrukce, která zvýší odolnost proti karbonataci a zvýší tloušťku krycí vrstvy. Povrch chodníků je z mozaiku a část z kamenných desek, povrch vozovky je asfaltový, v místě tramvajové trati je litý asfalt. V rámci stavby bude dále provedena přeložka vodovodu Pražské vodovody a kanalizace, a.s. („PVK“), přeložka kabelů vysokého napětí Pražská energetika, a.s. („PRE“), přeložka kabelů nízkého napětí PRE, přeložka kabelů veřejného osvětlení, odstranění stávajících nefunkčních sdělovacích kabelů spol. CETIN a.s, přeložka sdělovacích kabelů Ministerstva vnitra ČR, přeložka optické trasy spol. T-MOBILE, přeložka plynovodu PVK, ochrana potrubní pošty a obnova dopravního značení. Předmětem plnění je dále zajištění případných úprav světelného signalizačního zařízení (SSZ), nutných pro realizaci stavby. Realizace stavebních prací proběhne po etapách. Stavební práce v prostoru tramvajové trati (TT) musí proběhnout v termínu 15. 7. – 20. 8. 2021, kdy je plánovaná výluka.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.05.2021