Veřená zakázka

Most M 1 Sluneční, Šumperk

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je demolice stávajícího mostu na místní komunikaci (ul. Sluneční) přes potok Temenec a jeho nahrazení mostem s novou konstrukcí – železobetonovým otevřeným rámem s rovnoběžnými křídly. Na mostě bude provedena komunikace v novém šířkovém uspořádání. Šířka mezi obrubami činí 5,5 m a volná šířka činí 6,50 m. Odvodnění komunikace na mostě bude řešeno podélným spádem a příčným sklonem. Za mostem na obou stranách budou zřízeny uliční vpusti, tyto budou svedeny do šachty a dále do koryta toku potoka Temence.
Výstavba nového mostu bude z technologického hlediska prováděna za úplného vyloučení provozu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.06.2023