Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Most, G 500, Povltavská, Kandertova, P 8 – oprava mostu


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění je oprava mostu G 500 Kandertova v Praze 8, a to podle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Stavba řeší odstranění stávající chodníkové konzoly nad tížnou stěnou v prvním a třetím úseku konstrukce včetně římsy. Ve střední části, kterou tvoří mostní galerie, bude odstraněna mostní římsa. Dále bude v rozsahu celé stavby odstraněno chodníkové souvrství včetně obrubníku a přilehlého pásu vozovky v šíři 0,5 m a stávající mostní zábradlí. Odstraněné prvky konstrukce budou nahrazeny konstrukcemi novými v rozsahu a šířkovém uspořádání existujících konstrukcí. Dále bude sanován povrch existujících svislých a vodorovných konstrukcí hrubou a jemnou reprofilací povrchu, včetně sjednocujícího ochranného nátěru. Součástí předmětu plnění je: - v případě nutnosti zajištění stavebního povolení - zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započetím stavby) - projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou - projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů - zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude vložená do systému BMS) - zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění parametry stavby - zaměření skutečného provedení stavby - dodání projektu ve stupni RDS a DSPS v papírové i elektronické podobě - dodání veškerých technologických postupu (TP), kontrolních a zkušebních plánů ( KZP) a všech dokladů stavby - dodání Referenčního listu - zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle přiloženého manuálu doplněných o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz - týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu umístěný na www.tsk-praha.cz, - zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací, - zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle přiloženého vzoru.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 07.12.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.