Veřená zakázka

Most ev. č. 603-094 u Vitína

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Stavba se nachází v extravilánu na silnici II/603 mezi obcemi Vitín a Ševětín. Most převádí dopravu přes dálnici D3, která byla rozšířena z původní silnice I/3. Stávající most je o třech polích a je tvořen prefabrikovaných segmentů, typ VS 8600/1470, 34 ks, dodatečně předepjaté, nad pilíři zmonolitněné po celé ploše průřezu segmentů, nosná konstrukce na obou koncích ukončena monolitickou zídkou šířky 0,4 m. Světlosti jednotlivých polí jsou cca 19,0 m + 39,0 m + 19,0 m. Celková délka nosné konstrukce je cca 81,4 m. Spodní stavba je tvořena krajními železobetonovými opěrami a pilíři, které mají kruhový průřez o průměru 1400 mm. Křídla jsou ze železobetonu. Mostní opěry i pilíře jsou dle ML založeny na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Na opěrách se nachází dvojce hrncových ložisek, na pilířích po jednom hrncovém ložisku. Na koncích mostu jsou osazeny mostní povrchové závěry typu Maurer. Stávající most má volnou šířku cca 6,5 m. Celková šířka mostu je cca 9,3 m. Na mostě se nacházejí železobetonové prefabrikované čelní římsy tloušťky cca 120 mm, výšky 0,50 m, zmonolitněné s vlastní konstrukcí římsy. Na pravé římse šířky cca 1,8 m je osazeno ocelové zábradlí výšky 1100 mm spolu s ocelovým svodidlem. Na levé římse, která má šířku cca 0,5 m je osazeno zábradelní svodidlo a pod římsou je osazen truhlíkový žlab.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  16.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.02.2023