Veřená zakázka

Most ev. č. 170-001 u obce Němětice přes Volyňku

Číslo ve věstníku:
Z2022-027868
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce mostu v extravilánu před obcí Němětice převádějící silnici II/170 přes řeku Volyňku. Před mostem se silnice II/170 napojuje na silnici I/4. Stávající most tvoří kamenná řádková spodní stavba z roku 1926. Most je dvoupolový s horní mostovkou. Nosná konstrukce je tvořena 4 ks železobetonových trámů. Před samotnou opravou mostu bude v předstihu na podzim přeložena limnigrafická stanice bez potřeby uzavírky silnice II/170 a provedena stranová přeložka vedení nízkého napětí pro funkčnost objektu ČHMÚ. Stavba mostu bude probíhat za vyloučeného provozu po mostě. Na povodní straně mostu bude zřízeno mostní jednosměrné provizorium a provoz bude řízen světelnou signalizací. Nový most bude založen hlubině na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Opěry jsou navrženy kolmé tl. 1,95 m a jsou vetknuty do základů. Mostní zavěšená křídla jsou vetknuta do opěr. Nosná konstrukce je tvořena trámem vyztuženým obloukem. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.07.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.08.2022