Veřená zakázka

Most ev. č. 1464‐1 přes potok v obci Dobřejovice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a zadávací dokumentací. Na stavbě se podílejí 2 investoři – společní zadavatelé, přičemž navenek vůči třetím osobám vystupuje jako zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (dále také jen „SÚS JčK“). Každý ze zadavatelů uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo na svou část zakázky samostatně. Seznam objektů stavby: Investor Správa a údržba silnic Jihočeského kraje: SO 001 Demolice SO 02a Všeobecné konstrukce a práce – SÚS JčK SO 101 Silnice – obnova povrchu SO 182 DIO – 50% podíl SO 201 Most ev. č. 1464-1 Investor Obec Hosín: SO 02b Všeobecné konstrukce a práce - Obec SO 102 Chodník SO 182 DIO – 50% podíl SO 301 Dešťová kanalizace SO 302 Splašková kanalizace SO 401 Veřejné osvětlení

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  31.01.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.02.2024