Veřená zakázka

Most ev.č. 11423-1 a 11423-2 - stavba

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Most ev.č. 11423-1, SO 201
Vzhledem k plánované rekonstrukci mostu 114-017 (Most přes Dobříšský potok v Dobříši) na silnici II/114 – ulice Pražská v Dobříši je nutné zajistit nejvhodnější objízdnou trasu a to po ulici Pod Hřbitovem (silnice III/11423). Vzhledem k havarijnímu stavu NK předmětného mostu 11423-1 bylo ze strany investora rozhodnuto o provedení zabezpečovacích prací ve smyslu umístění provizorního přemostění. Předpokládaná délka trvání provizorního přemostění je 24 měsíců. Stavba zasáhne do pozemní komunikace III. třídy zbudováním ramp pro nájezd a sjezd z provizoria. Je uvažováno s rekonstrukcí vozovkových vrstev dle potřeby v rozsahu ramp. Navržená délka úpravy úseku komunikace před a za mostem je 24,15 + 16,47m. Celková délka úpravy (obě rampy a most TMS) činí cca 57,62m. Jedná se o stávající kamenný obloukový most s horní mostovkou, délky 12,21 m. V příčném řezu je nosná konstrukce tvořena kamennou klenbou. Celková délka mostu je 1 2 , 2 1 m.
Prostorové uspořádání příčného řezu je následující – volná šířka c c a 6, 8 0m; bez chodníků, ocelové zábradlí z uzavřených profilů. Celková šířka mostu je 7,44 m. Stavebně-technický stav mostu je hodnocen klasifikačním stupněm stavu VII – havarijní (nosná konstrukce) a V – špatný (spodní stavba). Na NK byly zaznamenány významné poruchy snižující zatížitelnost a životnost – viz prohlídky. Použitelnost: IV – Omezeně použitelné.

Most ev.č. 11423-2, SO 202
Vzhledem k plánované rekonstrukci mostu 114-017 (Most přes Dobříšský potok v Dobříši) na silnici II/114 – ulice Pražská v Dobříši je nutné zajistit nejvhodnější objízdnou trasu a to po ulici Pod Hřbitovem (silnice III/11423). Vzhledem k havarijnímu stavu NK předmětného mostu 11423-2 bylo ze strany investora rozhodnuto o provedení zabezpečovacích prací ve smyslu umístění provizorního přemostění. Předpokládaná délka trvání provizorního přemostění je 24 měsíců. Stavba zasáhne do pozemní komunikace III. třídy zbudováním ramp pro nájezd a sjezd z provizoria. Je uvažováno s rekonstrukcí vozovkových vrstev dle potřeby v rozsahu ramp. Navržená délka úpravy úseku komunikace před a za mostem je 25,16 + 16,11m. Celková délka úpravy (obě rampy a most TMS) činí cca 55,27m. Jedná se o stávající kamenný obloukový most s horní mostovkou, délky 8,85 m. V příčném řezu je nosná konstrukce tvořena kamennou klenbou. Celková délka mostu je 8 , 8 5 m. Prostorové uspořádání příčného řezu je následující – volná šířka c c a 6 ,27m; b e z chodníků, ocelové zábradlí z uzavřených profilů. Celková šířka mostu je 7,35 m. Stavebně-technický stav mostu je hodnocen klasifikačním stupněm stavu VII – havarijní (nosná konstrukce) a VII – havarijní (spodní stavba). Na NK byly zaznamenány významné poruchy snižující zatížitelnost a životnost – viz prohlídky. Použitelnost: IV – Omezeně použitelné.
Výstavba obou provizorních přemostění bude koordinována.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.03.2023