Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Morava, Ruda nad Moravou – dosypání hráze“ – projektová dokumentace


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Dílem se rozumí provedení a zpracování
- projektové dokumentace k ohlášení udržovacích prací/popř. k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu „Morava, Ruda nad Moravou – dosypání hráze“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadáním rozsahu stavby z února 2020 (dále jen „Zadání rozsahu stavby“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „DSP“).
Předmětem zpracování DSP není návrh technického řešení provizorního hrazení. Zpracované technické řešení (textová a výkresová část), jakožto samostatný stavební objekt bude předán zhotoviteli v rámci zpracování DSP. Zhotovitel tento objekt zakomponuje do předmětu díla.
Součástí DSP bude dále návrh havarijního a povodňového plánu.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 25.05.2020 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.