Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Monitoring vegetace cévnatých rostlin


Kategorie

Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je monitoring vegetace cévnatých rostlin. Provedení opakovaného monitoringu vegetace vyšších rostlin na plochách s aplikací experimentálního managementu a plochách kontrolních. Monitoring proběhne ve dvou kampaních – v sezónách 2019 a 2022 (tímto rozvržením bude uspokojivě postižena časová dynamika změn i prostorové srovnávání ploch s různými typy managementu) na 24 plochách v na 24 plochách, z toho bude 9 ploch managementových (1 ha) a 15 kontrolních (0,25 ha), celková plocha je 12,75 ha. Ve vrcholu vegetační sezóny bude zpracován popis vegetace všech vzorkovaných ploch. Pro každou vzorkovací podplochu (variantu managementového zásahu) a kontrolní plochu bude zaznamenán soubor 16 fytocenologických snímků různé plochy se semikvantitativním odhadem výskytu, resp. Pokryností jednotlivých druhů makrofyt. Dle plochy snímku bude užito různých stupnic dopovídajících svojí přesností možnostem prováděného odhadu. Pro celé území plochy bude pořízen pouze druhový soupis s označením dominant Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Vzhledem k povaze zakázky není zakázka dělena na části. Zakázka je hrazena z dotačního programu Operační program Životního prostředí EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Pro vodu, vzduch a přírodu, projekt „Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP a jeho OP“ CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008201

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 25.04.2019 (00:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.