Veřená zakázka

Monitoring skládkových vod a bioplynu na skládce Hrachovec

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
71900000-7 - Laboratorní služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je: Monitoring vod a skládkového plynu na skládce Hrachovec dle Plánu monitoringu skládkových vod a plynu a v rozsahu výkazu výměr, který je přílohou výzvy.
Dodavatel se zavazuje provádět pro zadavatele komplexní služby při monitoringu vod a skládkového plynu, který zahrnuje zejména:
a. odběr vzorků vody dle schváleného plánu monitoringu v Provozním řádu skládky Hrachovec,
b. měření skládkového plynu dle schváleného plánu monitoringu v Provozním řádu skládky Hrachovec,
c. zpracování a vyhodnocení vzorků v akreditované laboratoři,
d. vypracování průběžné zprávy o výsledcích monitoringu (jaro, léto, podzim),
e. zpracování závěrečné zprávy po prvním roce monitoringu a po druhém roce monitoringu,
f. zpracování závěrečného vyhodnocení po dvouletém sledování vod a skládkového plynu,
g. zprávy i vyhodnocení budou vypracovány v jednom dokumentu a budou obsahovat výsledky měření vod i skládkového plynu i v případě, že měření bude provádět poddodavatel.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.01.2022