Veřená zakázka

Monitoring přírodních fenoménů v rámci záměru Plavební stupeň Děčín v roce 2022

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
71313450-4 - Ekologické monitorování stavby
Popis:

Cílem monitoringu přírodních fenoménů v rámci záměru Plavební stupeň Děčín v roce 2022 je zjištění souboru informací pro následné vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a ověření dopadů realizovaných experimentálních výhonů. A. Monitoring vydry říční B. Ichtyologický průzkum C. Malakologický průzkum D. Monitoring flory břehů, luhů a invazivních druhů E. Botanický monitoring ploch / těles s potenciálem rozvoje stanoviště 3270 Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příslušném návrhu smlouvy o dílo.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    09.08.2022

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Úprava a doplnění experimentálních výhonů v ř. km 733,0 - 734,6 - Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností place Celá Česká republika
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská - Ekologický dozor stavebníka place Celá Česká republika
Ekologické služby place Celá Česká republika
Biologický monitoring 2020 - Stupeň Přelouč II, Veřejný přístav Pardubice place Celá Česká republika
Monitoring přírodních fenoménů v území souvisejících s přípravou a realizací záměru Plavební stupeň Děčín v roce 2020 Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem-státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín place Celá Česká republika
Přístaviště Hřensko - Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností place Celá Česká republika
Zajištění komplexních biologických průzkumů - Plavební komora Bělov place Celá Česká republika
Monitoring přírodních fenoménů v území souvisejících s přípravou a realizací záměru PS Děčín v r. 2021 (Zlepšení plavebních podmínek na Labi) / Biologický monitoring 2021 (Stupeň Přelouč II, Veřejný přístav Pardubice) place Celá Česká republika
Zajištění biologických průzkumů, zpracování hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., zpracování a podání žádostí o výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. - Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě place Celá Česká republika
Oznámení koncepce Splavnění Labe do Pardubic dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností včetně podkladů pro změnu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje - Splavnění Labe do Pardubic place Celá Česká republika