Veřená zakázka

Monitoring médií

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
71700000-5 - Monitorování a kontrola
Popis:

Monitoring médií
Monitoring tvoří relevantní mediální výstupy za časového období určené objednatelem. Monitoringem médií se rozumí soubor elektronických informací vytvářený na základě monitorování mediálních zdrojů a dodávaný v souladu s danými požadavky. Monitoring médií bude zpracováván podle předem stanovených a definovaných témat a klíčových slov.

Základní požadavky objednatele:
 denní monitoring celoplošného a regionálního periodického tisku, zpravodajských a publicistických pořadů televizního a rozhlasového vysílání, internetových zpravodajských serverů a sociálních sítí na základě klíčových slov objednatele;
 přístup do aplikace, online mediální databáze poskytovatele s archivem minimálně 5 let;
 průběžná zasílání upozornění na nové výstupy v co nejkratším čase (do 10 minut) po jejich vydání, služba TVR.

Zdroje Monitoringu:
 Celostátní deníky;
 České a moravské regionální deníky a tituly;
 Celostátní časopisy a odborná a oborová periodika;
 Celostátní televizní stanice, zejména: ČT1, ČT2, ČT24, NOVA, PRIMA, TV Barrandov, PRAHA TV;
 Celostátní a regionální rozhlasové stanice, zejména: Český rozhlas, Impuls, Frekvence 1;
 Internetové servery;
 Sociální sítě, zejména: Facebook, Twitter.

Na základě požadavku objednatele může být zařazen další zdroj bez navýšení odměny.

Forma výstupů:
 zpracování denního monitoringu z tištěných médií podle klíčových slov objednatele ve formátu HTML a PDF;
 výstupy se zobrazí v těle emailu a budou obsahovat kromě standardních informací (nadpis, autor, text) také e-výstřižky, TV/rozhlas formou přepisu textu, uvedení URL adres u jednotlivých článků, podvybarvení klíčových slov (objednatel může také kdykoliv požádat o doplnění/úpravu výstupů, které poskytovatel provede nejpozději do 5 pracovních dnů);
 služba TVR ve formátu HTML

Klíčová slova:
Seznam klíčových slov bude objednatelem poskytnut poskytovateli bez zbytečného odkladu po objednání služby.

Další požadavky na monitoring:
 počet klíčových slov ani počet témat nebude omezen, objednatel je může měnit dle požadavku;
 objednatel nebude mít omezený počet výstupů;
 počet uživatelů monitoringu nebude omezen;
 zálohování monitoringu v aplikaci poskytovatele s možností rychlého vyhledávání v archivu;
 poskytovatel služby zajistí objednateli podporu (help linku) v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    25.06.2021