Veřená zakázka

Monitoring kvality podzemních vod včetně pesticidů v jeskyních, ponorech a vývěrech (vodní toky, skapové vody)

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
90733700-1 - Monitorování a kontrola znečištění podzemních vod
Popis:

Cílem akce je získat ucelené poznatky o znečistění podzemních a povrchových vod v jeskyních i na povrchu. Dále bude uveden zdroj možného znečistění jednotlivých lokalit a návrh řešení k nápravě dané situace. Předmětem zakázky je monitoring podzemních vod a povrchových v síti kontrolních odběrných bodů v jeskyních i na povrchu, jejich laboratorní zpracování (akreditovaná laboratoř) a vyhodnocení výsledků v závěrečných zprávách (viz Specifikace veřejné zakázky). Budou realizovány odběry 2x ročně po dobu tří let v místech, kde dochází ke znečištění splaškovými vodami či v důsledku intenzivního zemědělského hospodaření. Jedná se zejména o toky přitékající z obcí v oblasti ponorů a vývěrů, dále skapové vody pod intenzivně obhospodařovanými a zatravněnými pozemky. Kontrolní vzorky budou odebrány pod lesními pozemky. Konkrétní umístění a počty (viz Specifikace veřejné zakázky) budou konzultovány a upřesněny s odborným pracovníkem AOPK ČR.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    30.06.2020