Veřená zakázka

Monitoring a mapování letounů na území NP, CHKO, PO a EVL: 2019 - 2023

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
73000000-2 - Výzkum a vývoj a související služby
Popis:

Dílo je součástí projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice (Registrační číslo projektu EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239). Předmětem veřejné zakázky je monitoring a mapování zvláště chráněných a evropsky významných druhů letounů na území NP, CHKO, PO a EVL v letech 2019 - 2023. Jedná se o pokračování dlouhodobého projektu, který byl zahájen již v 50. letech minulého století a získaná data tak zásadně přispějí k řešení problematiky dlouhodobých změn rozšíření a početnosti jednotlivých druhů na území České republiky. Monitoring a mapování letounů zahrnuje: 1) sčítání na zimovištích, 2) sledování letních reprodukčních kolonií, 3) akustický monitoring (detektoring), 4) odchyty do sítí. Povinnost sledovat stav jednotlivých druhů letounů ukládá orgánům ochrany přírody ustanovení Směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.01.2019