Veřená zakázka

Modernizace VO v obci Vraňany

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
45316110-9 - Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna nevyhovujícího stávajícího stavu veřejného osvětlení. Je plánována kompletní rekonstrukce VO spočívající ve výměně. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly, a to na základě světelně-technických výpočtů. Nově je uvažováno s výměnou 114 ks svítidel a doplněním 63 ks svítidel. Pozemní komunikace jsou pro potřeby výpočtu osvětlení zatříděny do tříd osvětlení, a to dle normy ČSN EN 13201-1. Úroveň osvětlení nebo jasu komunikace nesmí překročit hodnoty požadované normou ČSN EN 13201 o více než 30 %. Žádná část světleného toku vyzařovaného svítidlem nesmí směřovat nad vodorovnou rovinu procházející středem svítidla. Celkový příkon vyměněných a doplněných svítidel po modernizaci bude 3,8 KW. Celkový příkon celé soustavy po modernizaci bude 4KW. Návrh uvažuje s doplněním a výměnou celkem 80 výložníků na stožáry distribuční sítě a další podpěry

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.11.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  04.12.2023