Veřená zakázka

Modernizace stravovacího provozu ZŠ Tyršova

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
39221000-7 - Kuchyňské zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu gastro technologie do modernizovaného stravovacího provozu ZŠ Tyršova, Kuřim. V rámci zakázky bude pro stravovacího provozu ZŠ Tyršova, Kuřim dodáno vybavení pro studenou kuchyni, výdej stravy, mytí stolního nádobí, konvektomaty, přípravu těsta a zeleniny, mytí černého nádobí, dále vybavení varny a pro přípravu masa, chladící box, vybavení pro hrubou přípravu zeleniny, denní sklad a sklad potravin, inventáře a DKP, vybavení pro nápoje a salátový bar Dodávka gastro technologie bude provedena podle „projektové dokumentace“ (dále též „PD“) a „výkazu výměr“ (dále též „VV“) - technická specifikace, které vypracovala firma ProKitchen s.r.o., Minská 3104/34, 616 00 Brno, IČ 10801341, příloha č. 2 a 3 zadávacích podmínek. Předmětem plnění je dále spolupráce a koordinace při stavebních pracích (např. upřesnění napojovacích bodů, stavebních úprav apod.), které nejsou součástí kupní smlouvy. Předmět dodávky je dále podrobně specifikován přílohou č. 5 zadávacích podmínek – návrh kupní smlouvy. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je zejména: a) doprava do místa plnění, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických parametrů; b) dodání předávacího protokolu, záručního a dodacího listu; c) poskytování komplexního záručního servisu a oprav včetně dodávky náhradních dílů; d) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží jako např. návod k údržbě v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD/flash disk), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a příp. další; e) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno;

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.06.2023