Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem řešení je silnice II/343 v úseku silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337 km od 0,000 - 7,810. Silnice spadá do páteřní silniční sítě Pardubického kraje.
Oblast záměru a předmětný úsek silnice II/343 mezi křižovatkou s II/337 ve městě Seč a obcí Vršov je aktuálně využíván pro dopravní propojení JZ části Pardubického kraje s krajem Vysočina. Komunikace dále slouží k dopravnímu napojení turisticky atraktivní lokality Sečské přehrady.
Trasa komunikace v celé délce záměru kopíruje stávající stav. V optimalizovaných úsecích dochází k drobným posunům od stávající osy tak, aby bylo možné navrhnout směrové oblouky o větším poloměru, případně řešit jejich rozšíření v souladu s normou.
V celé délce modernizace je navržena jednotné šířkové uspořádání kategorie S 6,5 s vodícím proužkem. Z hlediska technologie je navržena na převážné části stavby rekonstrukce formou recyklace zastudena.
Celková délka úseku je cca 7 810 m.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací pro provádění stavby (PDPS) s názvem „Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337“, kterou zpracovala společnost Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., se sídlem Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25962914

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 18.01.2021 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.