Veřená zakázka

Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina III (PD+AD+IČ)

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění zhotovitele na vypracování projektových dokumentací a zajištění souvisejících činností: - vypracování projektové dokumentace pro vydání stavební povolení (DSP) - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) - vypracování plánu BOZP v rámci přípravy stavby - výkon inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného stavebního povolení - výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby - výkon koordinátora BOZP během přípravy stavby pro stavbu „Modernizace podchodu u tramvajové zastávky Důl Hlubina“. Jedná se o modernizaci podchodu a vlastní tramvajové zastávky Důl Hlubina. Součástí stavby bude provedení rekonstrukce (modernizace) trolejového vedení, navazujících chodníků a podchodu pod ulicí Místeckou, včetně nového výstupu z podchodu na ulici Hlubinskou, oprava vozovky v ul. Hlubinská a zřízení 4 parkovacích míst před budovou Městské policie v ul. Hlubinská. V rozsahu PD budou přeložky stávajících inženýrských sítí (trakční VN a NN kabely, VO, přípojka pro osvětlení reklamního zařízení, kanalizace, vodovod, slaboproudá vedení apod.) a zřízení nových potřebných sítí včetně zajištění zasakování dešťových vod na pozemek. Jedná se o změnu dokončené stavby s dočasnou působností. Nad rámec rozsahu prací navržených v poskytnuté DÚR bude zapracována oprava stávající kanalizace DN 400 BET, vedená příčně pod komunikací v ul. Místecké a tramvajovou tratí ve vlastnictví OVaK, navržená oprava bude dle §15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  11.05.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  14.07.2022